Stav TU pointov bude aktualizovaný vždy k poslednému dňu v mesiaci.

Stav TU pointov k 30.09.2020:

Žilina Barbora Mažgútová 20
Žilina Adam Zuščák 33
Žilina Ján Haluška 24
Trnava Mgr. Karol Bohovič 54
Trnava Petra Jablonická 51
Martin Eva Bubicová 238
Martin Martin Ďurica 10
Trenčín Bc. Roman Čerňanský 0
Trenčín Simona Janíková 59
Senec Anna Lukačovičová 162
Senec Anna Kropacseková 77
Bratislava Ľudovít Šmelko 60
Bratislava Juraj Gajdoš 57
Piešťany Ivan Galla 14
Piešťany Silvia Majerníková 10
Žiar nad Hronom Tibor Paulík 94
Lučenec Marcela Martonová 12
Dunajská Streda Eva Nagyová 14
Poprad Petronela Cihoňová 13
Liptovský Mikuláš Robert Bella 1
Liptovský Mikuláš Milota Balková 116
Nitra Bc. Roman Csámpai 1
Šaľa Natália Pulcová 55
Prešov Ingrid Marcinová 42
Prešov Ing. Emanuel Marcin 3
Prešov Mgr. Dušan Veber 46
Malacky Diana Novotná 42
Považská Bystrica Anna Frániková 12
Šaľa Ivona Bartíková 20
Malacky Anna Miškerníková 0
Nitra Ing. Martin Sklenár 161
Malacky Mgr. Ľubomír Uhlár 30
Malacky Ľudmila Slobodová 13
Košice Ing. Tomáš Šimko 79
Piešťany Pavol Halama 16
Žilina Peter Hamala 0
Trenčín Mgr. Dominika Čerňanská 14
Centrála Mgr. Silvia Ninisová 16
Centrála JUDr. Martin Kulíšek 0
Centrála JUDr. Andrea Androvičová 40
Centrála JUDr. Radoslav Kauzal 40
Centrála Eugen Štrba 40
Centrála Natália Harvánková 40
Centrála Michal Klocáň 10
Centrála Anton Ciprich 40
Centrála Mgr. Barbora Tomašcová 42
Nitra Jozef Butin 27
Banská Bystrica Jozef Pillár 10
Trenčín Gabriela Jurenková 10
Centrála Mgr. Miloš Vigaš 10
Košice Renáta Sopková 20
Ružomberok Lukáš Biňas 2
Centrála Mária Hudecová 10
Trenčín Marcel Prikryl 10
Malacky Ivana Mihálová 10
Nové Zámky Tomáš Mihalovics 10
Ružomberok Beáta Paulínyová 7
Považská Bystrica Monika Dobrovodská 5
Trnava Jana Vlachovičová 3
Považská Bystrica Marta Popovičová 10