Stav TU pointov bude aktualizovaný vždy k poslednému dňu v mesiaci.

Stav TU pointov k 31.05.2020:

Žilina Barbora Mažgútová 20
Žilina Matúš Mudrý 27
Žilina Adam Zuščák 33
Žilina Ján Haluška 147
Trnava Karol Bohovič 40
Trnava Petra Jablonická 34
Martin Eva Bubicová 458
Martin Martin Ďurica 0
Trenčín Bc. Roman Čerňanský 9
Trenčín Simona Janíková 48
Senec Anna Lukačovičová 130
Senec Anna Kropacseková 77
Bratislava Ľudovít Šmelko 48
Bratislava Mirka Holzmannová 15
Bratislava Juraj Gajdoš 57
Piešťany Ivan Galla 14
Piešťany Silvia Majerníková 10
Žiar nad Hronom Tibor Paulík 84
Krupina Tomáš Adam 8
Považská Bystrica Roland Gallia 113
Považská Bystrica Mgr. Miroslava Červenková 10
Lučenec Marcela Martonová 2
Dunajská Streda Eva Nagyová 4
Poprad Petronela Cihoňová 13
Liptovský Mikuláš Robert Bella 26
Liptovský Mikuláš Milota Balková 170
Nitra Roman Csámpai 0
Nitra Ľubomír Vrabec 10
Šaľa Natália Pulcová 40
Prešov Ingrid Marcinová 18
Prešov Emanuel Marcin 3
Prešov Mgr. Dušan Veber 46
Prešov Kvetka Repková 4
Levice Helena Škutová 77
Levice Ondrej Hankovský 30
Spišská N. Ves Jarka Hvizdošová 10
Malacky Diana Novotná 37
Považská Bystrica Anna Frániková 2
Šaľa Ivona Bartíková 10
Malacky Anna Miškerníková 4
Nitra Martin Sklenár 65
Malacky Ľubomír Uhlár 7
Malacky Ľudmila Slobodová 3
Košice Tomáš Šimko 43
Piešťany Pavol Halama 10
Žilina Peter Hamala 15
Trenčín Mgr. Dominika Čerňanská 4
CENTRÁLA Mgr. Silvia Ninisová 40
CENTRÁLA Ing. Lucia Možuchová, PhD. 50
CENTRÁLA JUDr. Martin Kulíšek 30
CENTRÁLA Mgr. Miroslava Bajaníková 40
CENTRÁLA JUDr. Andrea Androvičová 40
CENTRÁLA JUDr. Radoslav Kauzal 30
CENTRÁLA Eugen Štrba 40
CENTRÁLA Natália Harvánková 40
CENTRÁLA Michal Klocáň 10
CENTRÁLA Anton Ciprich 40
CENTRÁLA Barbora Tomašcová 30
Nitra Jozef Butin 6
Trenčín Miroslav Šebeň 2
Banská Bystrica Jozef Pillár 10